Menu

Duyurular


Yedekli Seyir İşlemlerinde Muteber P&I Kuruluşları Listesinden Sigorta Aranması

SİRKÜLER NO: 18.2  / 495-389 = 22/06/2017 


İlgi: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nden alınan 16/06/2017 tarih ve 54182545-145.04.-E.50776 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 15.06.2017 tarih ve 19463099-145.04-E.49704 sayılı yazısına atfen;

 

Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün tüm Liman Başkanlıklarına dağıtımlı ilgi yazısı ile,"Yedekli Seyir İşlemlerinde Takip Edilecek Esaslara İlişkin Uygulama Talimatı" kapsamında yapılan yedekli seyir işlemlerinde çeken ve çekilen deniz araçlarının sahip olması gereken P&I sigortasının

"Bayrak Devleti Uygulamaları Kapsamındaki İdari İşlemlerde Muteber Kabul Edilen P&I Kulüpleri ve Sigorta Şirketlerine Dair Yönerge" ile oluşturulan muteber listeden karşılanması hususundaki mütalalarına yer verilmiştir.

 

Bu itibarla, ilgi yazıda devamla, anılan talimatın yürürlüğe girdiği tarihte Bakanlığımızca muteber kabul edilen P&I Kulüpleri ve Sigorta Şirketlerine dair yürürlüğe konulmuş herhangi bir mevzuat bulunmadığından, bu konu ile ilgili bir detaya gidilmemiş olduğu bilgisine yer verilmiş ve nihayetinde ise, şu anda Bakanlığımızca muteber kabul edilen P&I kulüp ve sigorta şirketleri Deniz Ticareti Genel Müdürlüğümüzce yürürlüğe koyulmuş olan 30/05/2017 tarihli ve 45168 sayılı "Bayrak Devleti Uygulamaları Kapsamındaki İdari İşlemlerde Muteber Kabul Edilen P&I Kulüpleri ve Sigorta Şirketlerine Dair Yönerge" kapsamında olması gerektiği tespit edildiğinden, bundan sonra "Yedekli Seyir İşlemlerinde Takip Edilecek Esaslara İlişkin Uygulama Talimatı" kapsamında yapılacak işlemlerde anılan Yönerge ile oluşturulan muteber listenin uygulanması hususunda tüm Liman Başkanlıkları talimatlandırılmıştır.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz