Menu

Duyurular


Yayımlanan Genelgeler (2015/15 ve 2015/17) Hk.

SİRKÜLER NO: 8.1  / 467-396 = 15/07/2015
 

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 15/07/2015 tarih ve 2983-554/2015 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (GTB) Gümrükler Genel Müdürlüğü'nce;
 
- 09.07.2015 tarih ve 2015/15 sayılı "Dahilde İşleme Rejimi İhlalinden Kaynaklı Vergi Alacağı" konulu Genelge ile,
 
- 09.07.2015 tarih ve 2015/17 sayılı "Doğrudan Satış ve Gümrük Kıymeti" konulu Genelge yayımlanmıştır.
 
Söz konusu 2015/15 sayılı Genelge ile 2015/17 sayılı Genelge'ye Odamızın Web sayfası (www.denizticaretodasi.org.tr) "Duyurular/Mevzuat" bölümünden ulaşılabilmektedir.”
 
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
EK 1: Genelge (2015/15) (2 sayfa)
 
EK 2: Genelge (2015/17) (2 sayfa)
 
 
 
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz