Menu

Duyurular


Yaya Geçişi Tüneli Projesi

SİRKÜLER NO: 13.7 / 050-046 = 13/01/2017


“Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı'nın 12.01.2017 tarih ve E.373 sayılı yazısı ile; "Kabataş Üsküdar Arası Boğaz Yaya Geçişi Tüneli Projesi" kapsamında İstanbul Boğazı Kabataş-Üsküdar hattında sondaj çalışması için; Panama Bayraklı DP-2 özelliğine sahip "M/V OCEAN VANTAGE" isimli sondaj gemisine 15 Mart 2017 tarihine kadar çalışma izni verildiği,

 

Bahse konu geminin belirtilen hat üzerinde 14 noktada derin sondaj çalışması yapacağı ve her noktada çalışma süresinin 2 ile 3 gün arasında olmasının planlandığı, bu itibarla gemide bulunan, Kılavuz Kaptan ve Gemi Trafik Hizmetlerinin  (VTS) talimatlarına uyulması gerektiği belirtilerek, seyir, can, mal ve çevre emniyetinin sağlanması bakımından konunun denizcilere/ilgililere ve gemi kaptanlarına duyurulması hususu,”


Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz