Menu

Duyurular


Yatlarda Sağlık İşlemleri Bilgilendirme Toplantısı

SİRKÜLER NO: 12.3  / 412-323 = 29/05/2018 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 28/05/2018 tarih ve 2094/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nün 24/05/2018 tarih ve 499 sayılı yazısına atfen;

Yurt dışından ülkemize gelen yatlara uygulanacak sağlık işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı arasında “Yatlarda Yapılacak Sağlık İşlemlerinin Yürütülmesine İlişkin İşbirliği Protokolü”nün imzalandığı ve yeni uygulamaya 10 Nisan 2018 tarihinde başlanıldığı,


İşlemlerin sorunsuz yürütülebilmesi açısından ilgili paydaşların bilgilendirilmesinin önem arz ettiği, bu nedenle yat işlemlerinin yoğun olarak gerçekleştirildiği yerlerde ilgili Bakanlıklar çerçevesinde tanıtım ve bilgilendirme toplantılarının yapıldığı,


Bu çerçevede, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yetkilileri tarafından 01 Haziran 2018 Cuma Günü saat 10:00’da Odamız Meclis Salonu’nda uygulamaya yönelik paydaşlarla Yatlarda Sağlık İşlemleri Bilgilendirme Toplantısı yapılacağı,


Toplantıya katılımlarınız ve teyitlerinizin (ipek.sapmaz@denizticaretodasi.org.tr) e-mail adresine bildirilmesi hususu,


Belirtilmektedir.


Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 


Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz