Menu

Duyurular


Yasal Uyarı: Avustralya Limanlarında Yanlış Harita Kullanımından Kaynaklanan Gemi Tutulmaları Hk.

SİRKÜLER NO: 23.1/407-301   = 21/08/2014
 
 
İlgi: İMEAK DTO’ dan alınan, 20/08/2014 tarih ve  3570-555 / 2014 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
Avustralya Liman Devleti Kontrolleri (PSC) sırasında ortaya çıkan eksikliklerin analizi sonucunda, düzeltmesi yapılmamış haritaların kullanımından kaynaklanan birçok gemi tutulmasının gerçekleştiği bilgisi verilmektedir.Ayrıca Avustralya Deniz Emniyeti İdaresi’nin (Australian Maritime Safety Authority – AMSA), Büyük Mercan Kayalığı (Great Barrier Reef) gibi çevresel olarak tehlikeli bölgelerde seyretmek maksadıyla taranmış (scanned) ve basılmış haritaları kullanan gemiler olması dolayısıyla, resmi olmayan haritaların kullanımında belirgin bir artış olduğunu bildirdiği ifade edilmektedir.
 
AMSA, gemilerde uygun seyir haritalarının bulundurulmasının, güvenli operasyonların sağlanması ve deniz çevresinin korunması için son derece önemli olduğu hususunu Avustralya’ya gelen kaptanlara ve gemi işletmecilerine hatırlatmaktadır.Detaylı bilgi http://us1.campaign-archive2.com/?u=5bb0377ad3412af98d78d1985&id=57ce893d0ainternet adresinden sağlanmaktadır."
 
 
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
 
 
Ek : İlgi Yazı
 
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz