Menu

Duyurular


Yaklaşık Maliyet Hesabı (21-G96-00)

SİRKÜLER NO: 23.1 / 639-490 = 19/08/2021 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 17.08.2021 tarih ve 2339/877/2021 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 “Milli Savunma Bakanlığı Tersaneler Genel Müdürlüğü'nün 16.08.2021 tarihli ve E. 512044 sayılı yazısında (Ek-1), yazıları ekinde (Ek-3) verilen listede sunulan malzemeleri 17.07.2017 tarih ve 2017/10605 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 16/b maddesi kapsamında "Yurt Dışı Temsilcilikler Kanalıyla Yapılacak Mal Alımlarına İlişkin 2021 Yılı İdari Şartnamesi (Ek-2)" esasları dâhilinde doğrudan temin usulü ile tedarik etmeyi planladıkları belirtilmektedirler.

 Söz konusu listede yer alan 90 kalem malzemeye ilişkin birim fiyatların (KDV hariç), yaklaşık maliyet tespitinde kullanılmak üzere, yazılarında "Fiyat Teklifi Verilirken Dikkat Edilecek Hususlar" başlığı altında yer verilen esaslar dâhilinde 1 Eylül 2021 tarihine kadar Genel Müdürlüklerine iletilmesi istendiği,”

 

Bildirilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

  

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz