Menu

Duyurular


Yabancı Ulaştırma Kurumları ve Acentelerinin Mali Sorumlulukları konulu Seminer Hakkında

SİRKÜLER NO: 12.3  / 004-004   = 08/01/2013
 

 
Üyelerimizden gelen çok sayıdaki soru ve talepler değerlendirilerek, Derneğimizde aşağıdaki konu ve alt başlıklarında Dernek Binamızda bir seminer düzenlenmesine karar verilmiştir.
 
    Konu başlığı:   “Yabancı Ulaştırma Kurumları ve Acentelerinin Mali Sorumlulukları”  
 
    Alt Başlıklar: 
 
     Yabancı Ulaştırma Kurumlarının Türkiye’ de Vergilendirilmesi
               Navlun Vergisi
               Vergilendirmede Dikkate Alınacak Kriter; Bayrak mı, Kazanç mı?
                Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarında Uluslar arası Trafik Terimi,
                Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarında Gemi İşletmeciliği
 
      Tarafların Sorumlulukları
                Acentelerin Sorumlulukları
                Müdürlerin Sorumlulukları
                İhracatçıların Sorumlulukları
 
       Yerine Getirilmesi Gereken Mali Yükümlülükler
                Defter / Belge Düzeni
                Muhasebe Uygulamaları
                Vergisel Yükümlülükler
                               Mukimlik Belgesi Temini
                               Beyanname Verilme Yeri
                               Beyanname Verme Zamanı
                               Ödeme Zamanı
 
Seminer,   15 Ocak 2014 Çarşamba günü 14:00 – 17:00 saatleri arasında  Vapur Donatanları ve Acenteleri Dernek Binasında gerçekleşecek olup, Price Waterhouse Coopers tarafından sunumu  yapılacaktır.
 
Seminere katılacakların en geç 14 Ocak 2014 Salı günü saat 12:00’ye kadar 0212 293 78 80 / 243 23 32/ 244 32 94 numaralı telefonlardan Nursel Kır ile iletişim kurmalarıveya Nursel@vda.org.tr  e-posta adresine  bilgi vermeleri gerekmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz