Menu

Duyurular


Yabancı Çalışanların Sosyal Güvenliği

SİRKÜLER NO: 21.1 / 0127-103 = 16/02/2010

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 15/02/2010 tarih ve  0716-90/2010 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“Bilindiği üzere,  29.01.2010 tarih ve 425 sayı ve 57 sirküler Nolu yazımız ile; “Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” in 21.01.2010 tarih ve 27469 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği ve Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı ve kabotaj hattı dışında çalışan gemilerde görev yapan yabancı gemiadamlarının  çalışma izni almalarına gerek bulunmadığı hususu sirküle edilmişti.

 

Bu defa, konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü’nden temin edilen ve “Yabancı Çalışanların Sosyal Güvenliği” hakkındaki uygulamaların nasıl olacağı ile ilgili hususların belirtildiği bilgi notu Ek’te sunulmaktadır.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Ek: Bilgi Notu (6 sayfa)

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz