Menu

Duyurular


Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:396)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:523)

SİRKÜLER NO: 23.1 / 72-48 = 25/01/2021 


İlgi:  25.01.2021 tarih ve 31375/2021 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ‘’Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:396)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:523)‘’ yazısı ekte tarafınıza sunulmuştur.

 


Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

  

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

  

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz