Menu

Duyurular


Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No.380)

SİRKÜLER NO: 10.5/0058-048 = 29/01/2008

 

Maliye Bakanlığınca, Borsada rayici olmayan yabancı paraların, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2007 yılı  için yapılacak değerlemelerine esas olmak üzere, aynı Kanunun 280 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan hükümlere dayanılarak tespit olunan kurları gösteren 22/01/2008 tarih ve 26764 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan,  "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No.380)" ekte sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

(Genel Sekreter)

 

 

Ek: 1 Tebliğ (lütfen tıklayınız)

 

 

Dağıtım: Tüm Üyelerimiz

Bilgi için: İMEAK Bölgeleri DTO