Menu

Duyurular


Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No. 434)

SİRKÜLER NO: 10.5  / 030-027 = 29/01/2014
 
 
Maliye Bakanlığınca, 23 Ocak 2014 tarih ve 28891 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No. 434)” ekte sunulmaktadır.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                      Emin EMİNOĞLU
                                                                                                        Genel Sekreter
 
 
 
Ek 1: İlgi Tebliğ
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz