Menu

Duyurular


Varış Bildirimi Onayı Hk.

SİRKÜLER NO: 8.5 / 48-45  = 22/01/2015
 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünce daha önce yayınlanan 31/10/2014 tarih ve 2014/23 sayılı Genelge’de yaşanan tereddütleri ortadan kaldıran “Varış Bildirim Onayı” konulu 21/01/2015 tarih ve 40216608/102.01-5317235 sayılı ekte sunulan yazıyı Gümrükler Genel Müdürlüğü tüm gümrük müdürlüklerine göndermiştir.
Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.
 

Saygılarımızla,
Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
Emin EMİNOĞLU
Genel Sekreter
 
 
 
Ek 1: Varış Bildirimi Onayı Yazısı
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz