Menu

Duyurular


Van Depremi Yardım Çağrısı

SİRKÜLER NO: 23.1 / 0665-477 = 14/11/2011

 

Değerli Üyeler,

 

23 Ekim 2011 Pazar günü Van İli ve çevresinde meydana gelen ve yüzlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği 7.2 kuvvetinde bir deprem felaketi yaşadık ve hala yaşamaktayız. Bunun yanında yine yüzlerce vatandaşımız yaralandı ve bunların bir kısmı özürlü ve yoksul vatandaş olarak yaşamını sürdürecektir.

 

Bu depremin meydana getirdiği felaket, uzun yıllar sürecek olan sıkıntı ve yoksulluğun bir an önce iyileştirilmesi açısından, insani değerleri ön plana almak için TOBB tarafından Bir ay ile sınırlı Birliğe Çağrı kampanyası düzenlenmiştir. Kampanya için yardımlar, Türkiye İş Bankası A.Ş. TOBB Şubesi nezdindeki “TOBB-Van Depremi Yardım Hesabı” adı altında 4375-1212 numaralı TL hesabı (IBAN numarası TR23 0006 4000 0014 3750 0012 12) yatırılacaktır.  Bu hesapta toplanan nakdi bağış tutarı, Ankara Valiliği’nin denetimi sonrasında 2011/16 sayılı Başbakanlık Genelgesi’nde belirtilen banka hesap numaralarından birine aktarılacaktır.

 

Diğer taraftan, Van ilinde meydana gelen deprem ile ilgili olarak gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 27 Ekim 2011 tarih ve 28097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2011/2350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 25 Ekim 2011 tarih ve 28095 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Başbakanlık 2011/16 sayılı Van Depremi Yardım Kampanyası Genelgesi uyarınca;

 

1.     TOBB adına açılan hesaba nakdi bağışta bulunan gerçek ve tüzel kişilerin, yatırdıkları nakdi bağış tutarlarının 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 89 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının (10) uncu bendi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının (e) bendine göre gelir ve kurumlar vergileri açısından ilgili yıl vergi matrahlarının tespitinde nakdi bağışın tamamı indirim konusu olarak kabul edilmekte.

2.     193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 89 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının (10) uncu bendi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının (e) bendine göre de gelir ve kurumlar vergileri açısından kazancın tespitinde doğrudan indirim olarak kabul edilmesi için, bağış amacıyla Birlikçe açılan anılan banka hesabına yatırılan nakdi bağış tutarına ait banka dekontu makbuz yerine ikame edilmektedir.

3.     Bağış yapanların 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu veya 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre indirimin geçerli olabilmesi için, Birlikçe açılan hesaba bağış tutarlarını yatırırken banka tarafından verilecek makbuz veya dekont üzerinde “Van Depremi Yardım Kampanyası çerçevesinde Başbakanlığa aktarılmak üzere” açıklamasına yer verilmesi gerekmektedir. 

 

Hiç kuşku yok ki, Van’daki depremden üzüntülü olan insanlıktır. Özellikle Türk Dünyası’nın kalbi, Van deprem felaketi için atmaktadır. Türk toplumunun bu üzüntüye yalnız manevi ilgiyle kalmayacağı; ortaya çıkan felâketi azaltmak için maddi olarak da yardım görevini yapacaktır.

 

Yardım için havale edecek üyelerimizin, yapılan yardımların belirlenmesi için dekontlarda kendi unvanlarının yanına Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği adının yazılması gerekmekte olup, Birliğe Çağrı Platformu’nun Van Depremine gönderdiği toplam miktar ve kuruluşların katkıları, Platform tarafından deklere edilecektir.  

 

Van depremi felâketiyle, felâkete uğrayanlarla çok yakından insani, vicdani duygularla acıları hafifletmek için Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği topluluğu olarak Van ve çevresinde evsiz kalan binlerce vatandaşımızın sıcak bir yuvaya kavuşmaları konusunda açılan bu kampanyaya gönlü zengin üyelerimizi bir insanlık görevi olarak 2011 Kasım ayı sonuna kadar yardımda bulunmaya çağırıyoruz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Ruhi Duman

Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

 

 

Birliğe Çağrı Platformu için lütfen tıklayınız.

 

 

Dağıtım:

İMEAK DTO

Tüm üyelerimiz