Menu

Duyurular


Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin 17’nci Maddesinin Uygulanma Esaslarına Dair Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 11.5 / 513-400 = 04/07/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 03/07/2017 tarih ve 2604-446/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

İçişleri Bakanlığı tarafından,  “Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin 17’nci Maddesinin Uygulanma Esaslarına Dair Yönetmelik”  01 Temmuz 2017 tarih ve 30111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Bu Yönetmeliğin amaç ve kapsamı;

 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin 17’nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Deniz Yoluyla Yapılan Kaçakçılıkla Mücadele Anlaşmasının uygulanmasıyla ilgili usul ve esasları düzenlenmektedir.”

 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin 17’nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Deniz Yoluyla Yapılan Kaçakçılıkla Mücadele Anlaşmasının uygulanmasıyla ilgili olarak anlaşma kapsamı dâhilindeki bir suçun tespit edilmesi durumunda yapılacak müdahale işlemlerini kapsar.”

 

şeklindedir.

 

Söz konusu Yönetmelik Odamızın web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr adresinde “Genel” , “Güvenlik” ve “Mevzuat Duyuruları” bölümlerinde yayınlanmaktadır.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz