Menu

Duyurular


Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Hakkında Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 11.5  / 807-620 = 03/11/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 03/11/2017 tarih ve 4184-690/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

Türk Akreditasyon Kurumu’ndan, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Hakkında Yönetmelik 03.11.2017 tarih ve 30229 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu Yönetmeliğin amacı, uygunluk değerlendirme kuruluşlarının Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmelerini; akreditasyon ve uygunluk değerlendirme işlemlerinin yeterli ve güvenilir olarak yürütülmesini temin etmek amacıyla uyulması gereken usul ve esasları düzenlemek olup TÜRKAK ve TÜRKAK tarafından akredite edilen uygunluk değerlendirme kuruluşlarının görev, yetki ve sorumlulukları ile akreditasyon sürecinde uyulması gereken usul ve esasları kapsamaktadır.

 

Yönetmeliğin tamamı İMEAK Deniz Ticaret Odası web sayfası (www.denizticaretodasi.org.tr ) "Mevzuat Duyuruları" bölümünde de yer aldığı,”

 

 

Bildirilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek 1: İlgi Yazı ve Yönetmelik


Dağıtım: Tüm üyelerimiz