Menu

Duyurular


Uygunluk Belgeleri Hk.

SİRKÜLER NO: 22.4  / 051-49 = 21/01/2013

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 18/01/2013 tarih ve  242-41 / 2013 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

İlgi: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı’nın 31.12.2012 tarih ve 3974 sayılı yazısına atfen;

    

İstanbul Liman Başkanlığı’nın ilgi yazısı ve bu yazıya Ek’li Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın 25.12.2012 tarih ve 19285 sayılı yazısı ile;

 

1. 2011/10 sayılı mülga Denizcilik Müsteşarlığı Genelgesi’nin (26710/2011 tarih ve 30871 sayılı) 4’üncü paragrafında, Türkiye’nin henüz taraf olmadığı uluslararası sözleşmeler kapsamında Türk Bayraklı gemilere “Uyum Belgesi – Certificate of Compliance” düzenleneceği, bu tip belgelerin düzenlenmesinde ilgili Sözleşme’de belirlenen sörvey şartlarının yerine getirileceği ve mezkur Genelge’nin yayımlanma tarihinden önce düzenlenmiş uygunluk belgelerinin ilk yenileme tarihine kadar geçerli olacağının belirtildiği,

 

2. Konuyla ilgili olarak yapılan tetkiklerde, Türkiye’nin taraf olmadığı sözleşmeler kapsamında “Uluslararası Sertifika” düzenlendiği, bu uygulamanın hatalı olduğu; diğer taraftan, uygunluk belgesi adı altında düzenlenen belgelerin “Certificate of Compliance” ve “Document of Compliance” olarak düzenlendiği, bu hususun da uygulamada birlikteliği saptamadığının tespit edildiği,

 

3. Bu itibarla, uygulamada birlikteliği ve uluslararası sefer yapan Türk Bayraklı gemilerin uğradıkları limanlarda sıkıntı yaşamamalarını teminen; Türkiye’nin taraf olmadığı sözleşmeler için, sözleşmede belirlenen sörvey şartlarının yerine getirilmesi ve gerekli belgelerin ilk yenileme sörveyinde “Uygunluk Belgesi – Document of Compliance” adı altında düzenlenmesi istenmektedir.”

 

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin Eminoğlu

Genel Sekreter

 

 

Ek 1: ilgi yazı

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz