Menu

Duyurular


Uygulamada Akreditifler ve Özel Akreditif Kullanım Yöntemleri Semineri, 22-23 Aralık 2018, İstanbul

SİRKÜLER NO: 12.2  / 870-654 = 23/11/2018

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 23.11.2018 tarih ve 4424-694/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“ICC-TR’den alınan 19.11.2018 tarihli e-posta mesajına atfen;

 

E-posta mesajı ile akreditif açılış mesajlarının ihtiyaçlara ve kurallara uygun şekilde oluşturulması, alınan metinlerin doğru ve yeterli değerlendirilmesi, belgelerin uluslararası kurallara uygun bir şekilde talep edilmesi ve incelenmesi için UCP 600 ve ISBP 745 yayınlarında belirtilen kuralların bilinmesi gerektiği belirtilmektedir.

Bununla birlikte, ICC Bankacılık Komisyonu tarafından sorunlu olayların çözümüne ilişkin verilen resmi görüşlerden bilgi sahibi olunmasının ve bu görüşlerin uygulamaya etkilerinin doğru bir şekilde anlaşılmasının son derece önemli olduğu vurgulanmaktadır. Akreditifin bir ödeme yöntemi olarak amacına uygun bir şekilde kullanılabilmesi ve banka taahhüdü sağlaması yönüyle teminat özelliğinin sağlanabilmesi için, ilgili tüm tarafların akreditiflere ilişkin kurallara mümkün olduğunca hâkim olması gerektiği ifade edilmektedir. Aksi halde, akreditifin sağlamayı vaat ettiği güvence ve avantajlardan mahrum kalınmakta olduğu ve ticari zararlarla karşılaşıldığı belirtilmektedir.

E-posta mesajı ile, ICC Türkiye Milli Komitesinin, 22 – 23 Aralık 2018 tarihlerinde İstanbul'da bulunan TOBB Hizmet Binasında "Uygulamada Akreditifiler ve Özel Akreditif Kullanım Yöntemleri" başlıklı eğitimi düzenleyeceği bildirilmektedir.  Bahse konu seminer ile, CDCS sertifikalarının uzatılması için PDU kazanımı ve CDCS adayları için hazırlık kapsamı da amaçlanmaktadır.

 

Seminere katılmak isteyen üyelerimizin, ekte bulunan kayıt formunu ve ödeme dekontunu en geç 19 Aralık 2018 Çarşamba gününe kadar ICC Türkiye Milli Komitesi'ne faks (0312.219.42.58) veya e-posta (icc-tr@tobb.org.tr) yoluyla göndermeleri gerektiği,”

 

Belirtilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı ve Kayıt Formu

Dağıtım: Tüm üyelerimiz