Menu

Duyurular


Uygulama Talimatları Hk.

SİRKÜLER NO: 12.1  / 168-131 = 14/04/2014

 
İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 11/04/2014 tarih ve  1718-245 / 2014 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“İlgi: a) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün
           07.04.2014 tarih ve 2377 sayılı yazısı.
        b) 25.09.2013 tarih ve 576 no.lu sirkülerimiz.
 
İlgi (b) sirkülerimiz ile,
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün Web sayfasında (http://www.didgm.gov.tr/) “Mevzuat” bölümü altındaki “IMO Mevzuat Yeni Beta” sekmesi altında veya https://atlantis.denizcilik.gov.tr/imo/tr/tlmt.aspx linkinde;
 
-          IMO Sözleşmeleri
-          IMO İle İlgili Bakanlık Genelgeleri
-          IMO İle İlgili Bakanlık Uygulama Talimatları
 
bölümlerinin yer aldığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın ilgili Genel Müdürlüklerince çıkarılmış olan Uygulama Talimatları’na  ulaşılabildiği hususları üyelerimize duyurulmuştu.
 
            Bu kez Ulaştırma, Denizcilik Haberleşme Bakanlığı’ndan alınan ilgi (a) yazıda;
            Ek’te de bir örneği yer alan 2014/261 sayılı Bakanlık Talimatı’nda belirtildiği üzere, uluslararası sözleşmeler ve ulusal mevzuat çerçevesinde İdare (UDHB) tarafından oluşturulan “Uygulama Talimatları”nın “http//imo.udhb.gov.tr” adresinde yayımlandığı,
            Söz konusu adreste yayımlanmakta olan Uygulama Talimatlarının muhatapları tarafından düzenli olarak takip edilmesi, içeriklerinin bilinmesi ve gereklerinin uygulanması gerektiği bildirilmektedir.
 
            2014/261 Sayılı Uygulama Talimatında ayrıca; 
Gemileri ilgilendiren talimatların, işletici şirketler tarafından kurulacak sisteme uygun şekilde gemilerde bulundurulması ve ilgili gemi/kara personelinin bilgi sahibi olması gerektiği, bu kapsamda Uygulama Talimatının muhatabı olan tüm sektör ilgilileri ve çalışanlarının kendilerini ilgilendiren konularda yayımlanmış talimatları ofis/gemilerde bulundurdukları ve gereklerini bildikleri/uyguladıkları hususlarının İdare tarafından yapılacak gemi/şirket/ofis/yetkilendirilmiş kuruluş denetimlerinde kontrol edileceği belirtilmektedir.”
                                                          
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
EK: İlgi (a) Yazı ve Ek’i (2 Sayfa)
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz