Menu

Duyurular


Ürün Denetimi ve Güvenliği Tebliği (2021/30)

SİRKÜLER NO: 23.1 / 238-165 = 26/03/2021


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 26.03.2021 tarih ve 982/353/2021 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Ekte yer alan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/30) 25 Mart 2021 tarihli ve 31434 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bahse konu 2021/30 sayılı değişiklik tebliği ile, Türkiye gümrük bölgesine girecek Ek-1’deki listede yer alan atıkların, çevrenin korunması yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemeyi amaçlayan mevcut tebliğde ilaveler ve değişiklikler yapılmıştır.


Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

  

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

  

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz