Menu

Duyurular


Umurbey Vatandaş Portalı

SİRKÜLER NO: 23.1 / 346-247 = 25/05/2022 İlgi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden alınan 25.05.2022 tarih ve E-80368960-125.01.01-374962 sayılı yazısı.

 

Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden alınan ilgi yazıda;

 

‘’Bilindiği üzere, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 478 inci maddesi (d) bendi "Her cins gemi, deniz ve içsu aracının; sicilinin ve/veya kaydının tutulmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek, bunların tescilini ve/veya kaydını yapmak; alımı, satımı ve kiralanmasıyla ilgili usul ve esasları belirlemek" hükmü uyarınca tüm gemi, deniz ve içsu araçlarının sicilleri Bakanlığımız tarafından tutulmaktadır. Ülkemizde yoğun pandemi riski nedeniyle tüm işlemlerin en az temasla yapılması gerekliliği ve vatandaşlarımızın ilgili kamu kurumuna gitmeden işlemlerini en kolay yoldan yapabilmesi stratejimize istinaden, Liman Başkanlıklarında tüm sicil ve bağlama kütüğü işlemleri 15.01.2021 tarihinden itibaren portal üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Umurbey Vatandaş Portalının vatandaşlarımız tarafından kullanımını sadeleştirmek ve yapılan işlemleri birleştirmek amaçlı yapılan çalışmalarda sona gelinmiş olup evrak ve başvuru akış sistemi güncellemeleri tamamlanmıştır. İdaremizce oluşturulan sistemin kullanımına 01.06.2022 tarihi itibari ile tüm Bölge Liman Başkanlıkları ve Liman Başkanlıklarında başlanacaktır.

Bu itibarla söz konusu sistemin Başkanlığınızca kullanımına yönelik yapılması gereken tüm hazırlıkların tamamlanması ve gerekli bilgilendirmenin yapılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.’’

 

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 


Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter
 

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz