Menu

Duyurular


Umman Pazarı ve İşbirliği İmkanları Toplantısı, 14 Mayıs 2018, İstanbul

SİRKÜLER NO: 12.3  / 316-254 = 25/04/2018

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 24/04/2018 tarih ve 1597-244/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun 20/04/2018 tarih ve UMN/2018-0678 sayılı yazısına atfen;

Türkiye-Umman İş Konseyi tarafından 14 Mayıs 2018 Pazartesi günü 13:30-15:00 saatleri arasında Istanbul River Plaza'da "Umman Pazarı ve İşbirliği İmkanları" konulu bir toplantı düzenleneceği, toplantı'ya T.C. Muskat Ticaret Müşavirinin iştirak ederek Umman pazarına ve potansiyel işbirliğine dair bir sunum gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

 

Umman Sultanlığı'nın karadan Suudi Arabistan, Yemen, Birleşik Arap Emirlikleri ile sınır komşuluğunun yanı sıra Hint Okyanusu, Umman Denizi ve Basra Körfezi gibi stratejik su geçişleri üzerinde bulunması nedeniyle jeostratejik açıdan oldukça önemli bir konumda olduğu, ekonomisinin diğer Körfez Ülkeleri gibi büyük ölçüde petrole dayalı olmakla birlikte, Umman hükümetinin ülke ekonomisini çeşitlendirme politikalarına yöneltiği, özellikle imalat sanayi, lojistik, turizm(otelcilik), tarım ve balıkçılık ile madencilik sektörlerinde çeşitli yatırımlar yapıldığı ifade edilmektedir.

 

Umman Sultanlığı İstatistik ve Enformasyon Milli Merkezi tarafından yayınlanan son verilere göre, 2017 yılının ilk 9 ayında Umman ekonomisinin geçen senenin aynı dönemine göre %10.2 büyüme kaydettiği, bu kapsamda cari fiyatlarla gayri safi milli hasıla 53.04 milyar ABD dolarına ulaştığı belirtilmektedir. Umman'ın Arap Ülkeleri Serbest Ticaret Bölgesi (GAFTA) üyesi ve aynı zamanda ABD ile Serbest Ticaret Anlaşması olması ülkeyi avantajlı konuma getirdiği, Umman pazarının ihtiyaçları doğrultusunda başta yapı malzemeleri, elektrikli makinalar, gıda ürünleri, mobilya ve halı sektörlerinde önemli ihracat potansiyeli bulunduğu, diğer yandan halihazırda Yemen'e  yapılan ihracatımızın büyük bölümünün Umman üzerinden gerçekleştiği bildirilmektedir. Müteahhitlik sektöründe ise 2017 yılı sonu itibariyle Türk firmalarının Umman'da üstlendikleri projelerin toplam değerinin 5.5 milyar dolara ulaştığı,  ülkede Duqm, Salalah ve Sohar olmak üzere üç önemli projenin devam ettiği, ülkenin önde gelen kalkınma projesi olan Duqm Özel Ekonomik Bölgesine ülke yönetiminin çok büyük önem verdiği ifade edilmektedir. Gemi inşa tesislerinin faaliyete geçtiği bölgede yatırım yapacak şirketlere önemli teşvik unsurlarından faydalanmaları sağlandığı,Duqm Özel Ekonomik Bölgesi İdaresi, Duqm bölgesinin ekonomik kalkınmasından sorumlu kamu idaresi olup, bölgede yatırım yapmak isteyen yabancı firmaların başvuru ve bilgi istemlerine tek durak hizmeti vermek üzere yetkilendirildiği (www.http://duqm.gov.om), ayrıca aynı sayfada doğrudan açılan ihalelere de yer verildiği belirtilmektedir. Varılan anlaşma çerçevesinde Çin Halk Cumhuriyeti'nin bölgede 2022 yılına kadar yapılan 10 Milyar ABD Dolarlık yatırım yapmasının beklendiği bildirilmektedir.

 

Bu çerçevede, Umman pazarına ilişkin bilgilendirmenin yapılacağı söz konusu toplantıya katılmak isteyen Üyelerimizin 7 Mayıs 2018 tarihi mesai bitimine kadar https://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/668/10838 bağlantısından kayıt yaptırmaları gerektiği, detaylı bilgi için DEİK (Akın Dıblan, 0212 339 50 28, adiblan@deik.org.tr / Aziz Toprak| atoprak@deik.org.tr | 0212 339 5029) ile irtibata geçilebileceği,”

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 


 

Kenan TÜRKANTOS

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz