Menu

Duyurular


Uluslararası Ticaret Odası (ICC) – Uluslararası Denizcilik Bürosu (IMB)’nun 2017 Yılı 2.Çeyrek Deniz Haydutluğu Raporu

SİRKÜLER NO: 23.1  / 535-415 = 10/07/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 07/07/2017 tarih ve 2683-456/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Uluslararası Ticaret Odası (ICC) – Uluslararası Denizcilik Bürosu (IMB)’nun 04.07.2017 tarih ve bila sayılı yazısına atfen;

Uluslararası Denizcilik Bürosu ICC-IMB (International Chamber of Commerce - International Maritime Bureau), 2017 Yılı 2.Çeyrek Deniz Haydutluğu Raporu'nu yayımlamıştır.  Raporda dünya üzerindeki çeşitli bölgelerde yaşanan deniz haydutluğu olayları ile bunlar hakkında detaylı bilgilere  ve istatistiklere yer verilmektedir. Ayrıca, olası saldırı ve  şüpheli durumlarda iletişime geçilecek irtibat noktalarının  bildirildiği basın bildirisinin özet Türkçe çevirisi Ek-1'de sunulmuştur.


Denilmektedir.


Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz