Menu

Duyurular


Uluslararası Sularda Yapılan Kural İhlalleri

SİRKÜLER NO: 18.1 / 563-466 = 18/07/2016                   

İlgi: IMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 18.07.2016 tarih ve 2804-520/2016 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile;

“31.10.2012 tarih ve 28453 sayılı Limanlar Yönetmeliği'nin 39 uncu maddesinin 10 uncu fıkrasının, Türk Bayraklı gemilerin gemi rotalama sistemleri ile ilgili yurt dışında yaptığı kural ihlallerinin İdareye rapor edildiği durumlarda gemi ilgilisine 1000 TL'den 5000 TL'ye kadar idari para cezası verilmesi hükmünü amir olduğu,
 
Bu kapsamda, İlgi yazı tarihi itibari ile benzer olayların yaşanmaması ve diğer Ülkelerden tarafımıza ulaşan gemi rotalama sistemleri ile ilgili ihlal raporlarına yönelik Ülke prestijimiz açısından gerekli tedbirlerin alındığının tespiti amacıyla, İdareye ulaşan benzer kural ihlalleri için, Deniz Ticaret Odaları vasıtasıyla anılan gemilerin donatanları nezdinde gerekli incelemelerin yapılarak 30 gün içerisinde savunmalarının Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü'ne bildirilmesi (bildirim yapılmadığı takdirde savunma hakkından vazgeçtiği kabul edilerek mevzuat gereği yasal işlemler yapılacaktır) gerektiği,
 
Söz konusu savunmaların incelenmesi neticesinde, Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü'nce gerekli değerlendirmenin yapılarak sonucunun yasal işlemlerin başlatılması amacıyla tüm bilgi ve belgeler ile birlikte ihlali yapan geminin bağlı bulunduğu sicil limanına gönderileceği, bu durumda idari para cezasından seferden men'e kadar her türlü idari işlemle gemi ilgililerinin muhatap olabileceği ve ileride yaşanabilecek ticari kaygıları da göz önünde bulundurularak gerekli hassasiyetin gösterilmesi istenmektedir.“

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                        Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
 
Ek: İlgi Yazı
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz