Menu

Duyurular


Uluslararası Liman Kodlarının Kullanımı

SİRKÜLER NO: 8.5  / 392-310 = 25/05/2018


T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 15/05/2018 tarih ve 52856264-235-E.34345147 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Konteyner ve Liman Takip Sistemi kapsamında yapılan saha çalışmalarında ve alınan geri bildirimlerde bir gümrük idaresine bağlı birden fazla liman işletmesi bulunması halinde Sistemde işletme ayrımı olmamasından dolayı sorunların yaşandığı tespit edilmiş olup; bu sorunların çözümü, ayrıntılı istatistik alınabilmesi ve uygulamaya geçecek Liman Tek Pencere projesinde de kurumlar arasında farklı liman kodları kullanılmasından kaynaklı sorun yaşanmamasını teminen halihazırda kullanılan liman kodları değiştirilecektir.

Bu itibarla,

1 – Varış/Çıkış Bildiriminde:

 

·         Varış/Çıkış Limanı alanında

·         Bir Sonraki Liman alanında

·         Taşıtın uğradığı/uğrayacağı ülkeler alanında

 

2 – Özet Beyanda:

 

·         Yükleme Limanı alanında

·         Boşaltma Limanı alanında

·         Liman Kodu ( Taşıma Satırında) alanında

3 – Gemi Takip Programında ilgili alanlarda,

4 – Haziran ayı içerisinde pilot uygulaması başlanılacak olan Liman Tek Pencere Sisteminin ilgili alanlarında,

Ülkemizde yer alan limanlar için ISPS kodların, yurtdışı limanlar için BM kod sisteminde (UNLOCODE) yer alan kodların kullanılmasına ilişkin sistemsel düzenleme yapılmış olup; bahse konu liman kodları "https://www.gtb.gov.tr/" web adresi, e-işlemler menüsü EDI/XML Referans ve Mesajları ekranı "Liman Kodları" alanında yer almaktadır.

Uygulama 17/05/2018 tarihinde devreye alınacak olup; bilgi edinilmesi ve beyanlarda bu kodların kullanılması hususu,”

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz