Menu

Duyurular


Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/24)

SİRKÜLER NO: 22.4  / 039-039 = 14/01/2013

 

Ekonomi Bakanlığınca, 12 Ocak 2013 tarih ve 28526 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/24)” aşağıda sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin Eminoğlu

Genel Sekreter

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz

 

 

 

12 Ocak 2013 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28526

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

ULUSLARARASI GÖZETİM ŞİRKETİ STATÜSÜNE

İLİŞKİN TEBLİĞ

(Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/24)

MADDE 1 – (1) 25/3/2006 tarihli ve 26119 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2006/21) hükümlerine aykırı davrandığı tespit edilen ve aşağıda unvan ve adresi belirtilen şirketin “Uluslararası Gözetim Şirketi” statüsü, 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2005/9454 sayılı Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararının 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca geri alınmıştır.

"

Firma Unvanı

Adresi

ATLAS GÖZETİM VE EKSPERTİZ HİZMETLERİ

TİC. LTD. ŞTİ.

YENİŞEHİR MAH. GAZİ MUSTAFA KEMAL

PAŞA BULVARI NO: 118 D.1 İZMİT/KOCAELİ

"

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımından 15 gün sonra yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.