Menu

Duyurular


Uluslararası Emniyetli Yönetim Kodu (ISM) Uygulamaları ve Denetimi Konulu Eğitim

SİRKÜLER NO: 12.3 / 597-422 = 22/09/2022


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 21.09.2022 tarih ve 2858/681/2022 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda; 

‘’Üyelerimize yönelik olarak 2022 yılına planlı, "Uluslararası Emniyetli Yönetim Kodu (ISM) Uygulamaları ve Denetimi" konulu eğitim, Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri A.Ş. Gemi Yönetim Sistemleri Birimi Yöneticisi Sayın Osman ÇAMÖZÜ tarafından, 27 Eylül 2022 Salı günü 14:00-16:00 saatleri arasında, uzaktan erişim sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir.

Katılımın ücretsiz olarak gerçekleştirilebileceği bahse konu Webinara katılım sağlamak isteyen üyelerimizin, Odamız Web sayfasındaki "Eğitim/Sunumlar" sekmesinde yer alan online katılım formunu doldurmaları ve konferans günü ve saatinde https://bit.ly/3S3ww3c (Toplantı Kimliği: 994 0700 9965 - Parola: 538833) linki üzerinden giriş yapmaları gerektiği,’’


Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

  

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz