Menu

Duyurular


Uluslararası Deniz Trafiğinin Kolaylaştırılması Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair 6530 Sayılı Kanun

SİRKÜLER NO: 11.5 / 176-135 = 16/04/2014
 

 
16 Nisan 2014 tarih ve 28974 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Uluslararası Deniz Trafiğinin Kolaylaştırılması Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair 6530 Sayılı Kanun” aşağıda sunulmaktadır.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                      Emin EMİNOĞLU
                                                                                                        Genel Sekreter
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz
 
 
 
 
 
 
 
16 Nisan 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28974
KANUN
ULUSLARARASI DENİZ TRAFİĞİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI SÖZLEŞMESİNE
KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
Kanun No. 6530                                                                 Kabul Tarihi: 8/4/2014
MADDE 1 – (1) 9 Nisan 1965 tarihinde Londra’da kabul edilen “Uluslararası Deniz Trafiğinin Kolaylaştırılması Sözleşmesi”ne katılmamız uygun bulunmuştur.
MADDE 2 –(1) Bu Sözleşmenin teknik hükümleri içeren ekine ilişkin değişiklikleri onaylamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
MADDE 3 –(1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 –(1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.