Menu

Duyurular


Uluslararası Deniz Ticaret Odası'nın Net Sıfır Emisyon Çağrısı

SİRKÜLER NO: 23.1 / 314-190 = 30/05/2023 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 30.05.2023 tarih ve 1454/403/2023 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

‘’Uluslararası Deniz Ticaret Odası (International Chamber of Shipping-ICS) tarafından Odamıza gönderilen, 25.05.2023 tarihli Ek’te sunulan yazıda;

ICS’in, Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (International Maritime Organization-IMO) müzakerelerinin bir sonraki turuna detaylı öneriler sunduğu, söz konusu önerilerin, denizcilik yakıtlarının Sera Gazı (Green House Gases-GHG) yoğunluğunu azaltmak için teknik bir önlem olarak Küresel Yakıt Standardının geliştirilmesini desteklediği belirtilmektedir. 

Bu kapsamda, Temmuz 2023 ayında düzenlenecek Deniz Çevresini Koruma Komitesi’nin 80’inci Oturumu’nda (Marine Environment Protection Committee-MEPC 80) net sıfır emisyon hedefinin belirlenmesine yönelik ICS görüşlerini içeren basın bülteni ve Türkçe tercümesi Ek’te sunulmaktadır.’’

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği


 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz