Menu

Duyurular


Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS)’nın “Kişisel Eğitim ve Hizmet Kayıt Defteri” Güncellenmiş Baskısının Yayımlanması

SİRKÜLER NO: 23.1  / 670-513 = 29/08/2017

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 25/08/2017 tarih ve 3262-568/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS)’nın 07.08.2017 tarih ve MT(17)09 sayılı yazısına atfen;

İlk olarak 1998 tarihinde Uluslararası Denizcilik Federasyonu (İnternational Shipping Federation-ICF) tarafından yayımlanan  "Kişisel Eğitim ve Hizmet Kayıt Defteri" nin        STCW (Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası  Sözleşme)'deki 2010 Manila Değişiklikleri ile ILO Denizcilik Çalışma Sözleşmesi (MLC)'ndeki gelişmeler dikkate alınarak revize edilmiş şekliyle basıldığı bildirilmektedir.    

 

ICS/ISF tarafından yayımlanan kayıt defterinin, tüm etkin gemiadamlarının detaylı bir şekilde deniz hizmetlerini, devam eden eğitimlerini, benzer konulardaki işlemleri  kayıt altına alabilmelerine olanak tanımak ve denizcilik firmalarının gemiadamlarının belge ve dokümanlarının düzgün bir şekilde tutulduğu kayıtlara kolayca ulaşabilmelerine imkan sağlamak amacıyla hazırlandığı belirtilmektedir.

 

Bahse konu yayının 13 Eylül 2017 tarihine kadar olan alımlarda indirimli olarak tek adet fiyatının 10 £'den    8 £'e, aynı seferde verilen 100 adet ve daha fazla siparişler için adet fiyatının ise 5 £'den 4 £ 'e düştüğü bildirilmektedir. "Kişisel Eğitim ve Hizmet Kayıt Defteri"nden sipariş vermek isteyen Üyelerimizin, Ek'te yer alan sipariş formunu doldurarak publications@marisec.org e-posta adresine göndermeleri gerektiği, detaylı bilgiye   +44 20 7090 1481 No'lu telefondan ulaşabilecekleri,”

 

Belirtilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 


Ek 1: İlgi Yazı

Ek 2: Sipariş Formu


Dağıtım: Tüm üyelerimiz