Menu

Duyurular


Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS) Yıllık Raporu için Fotoğraf Gönderilmesi

SİRKÜLER NO: 23.1  / 073-061 = 23/01/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 23/01/2017 tarih ve 299-65/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“ICS(17)02 sayı ve 11/01/2017 tarihli ICS sirkülerine atfen;

 

ICS'nin, Mayıs 2017'deki Yıllık Genel Toplantısı'ndan önce basım ve dağıtımını gerçekleştirmek üzere 'ICS 2017 Yıllık Raporu' çalışmalarına başlamak üzere olduğu ifade edilmektedir. 

 

ICS, daha önceki yıllarda olduğu gibi üyelerden gelecek şirket gemisi fotoğraflarının ve/veya gemiadamlarını çalışırken gösteren fotoğrafların Yıllık Rapor'da yer almak üzere kendisine gönderilmesinden memnuniyet duyacağını belirtmiştir.

 

Elektronik ortamdan gönderilecek fotoğrafların çok yüksek kalitede/çözünürlükte olması gerekmektedir. Posta yoluyla gönderilen fotoğrafların ise kullanıldıktan sonra sahiplerine geri gönderilmesi için kişi ve adres bilgilerinin açık bir şekilde etiketlenmesi önem taşımaktadır.

Fotoğrafların 3 Mart 2017 tarihinden önce mümkün olan en kısa sürede gönderilmesi istenmektedir.

Fotoğrafların gönderileceği e-posta adresi: jade.smith@ics-shipping.org.

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz