Menu

Duyurular


Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS)’nın “Kişisel Eğitim ve Hizmet Kayıt Defteri” Güncellenmiş 2’nci Baskısını Yayımlaması

SİRKÜLER NO: 23.1  / 522-409 = 06/07/2017

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 04/07/2017 tarih ve 2627-453/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS)’nın 29.06.2017 tarih ve bila sayılı yazısına atfen;

 

ICS'in  dünya çapında 1.6 milyon gemiadamı'nın kullanımına sunmak üzere "Kişisel Eğitim ve Hizmet Kayıt Defteri" nin beklenen ikinci baskısının Temmuz ayında piyasaya sürüleceği,

Kayıt defterinin, tüm etkin gemiadamlarının detaylı bir şekilde deniz hizmetlerini, devam eden eğitimlerini, benzer konulardaki işlemleri  kayıt altına alabilmelerine olanak tanımak ve denizcilik firmalarının gemiadamlarının belge ve dokümanlarının düzgün bir şekilde tutulduğu kayıtlara kolayca ulaşabilmelerine imkan sağlamak amacıyla hazırlandığı,

Defterin, 2017 deki sonu geçiş süresinin bitiminden sonra "Gemi Adamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Tutma Standartları Hakkındaki Uluslararası Sözleşme (STCW 2010)'sine  uygun  bir şekilde güncellendiği,

Tek adet fiyatının 10 £, aynı seferde verilen 100 adet ve daha fazla siparişler için adet fiyatının 5 £ olacağı,  Ek'te yer alan sipariş formunda konu ile ilgili daha fazla detaya ulaşabileceği,   

 

Bahse konu yayına yüksek talep olmasının beklendiği ve bu sebeple siparişlerin mümkün olan en kısa sürede yapılmasının tavsiye edildiği, sipariş için Ek'teki sipariş formunun doldurularak publications@marisec.org e-posta adresine gönderilmesinin gerektiği, detaylı bilgiye   

+44 20 7090 1481 No'lu telefondan ulaşılabileceği”

 

 

Belirtilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz