Menu

Duyurular


Uluslararası Çalışma Örgütü’nün ‘Gemiadamlarının Terk Edilmesi, Ölüm ve Uzun Süreli Sakatlık Hallerine’ Yönelik Getirdiği Yasal Değişiklikler

SİRKÜLER NO: 23.1  / 084-070 = 26/01/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 26/01/2017 tarih ve 349-75/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“LA (17)03 sayı ve 19/01/2017 tarihli ICS sirkülerine atfen;

 

Gemide terk edilme, ölüm ve uzun süreli sakatlık durumlarında gemiadamları ile ailelerini daha iyi bir koruma altına almak için Denizcilik Çalışma Sözleşmesi (MLC – Maritime Labour Convention, 2006)'nde öngörülen yasal değişikliklerin birinci kısmı 18 Ocak 2017'de yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu değişiklikler, 2014 Uluslararası Çalışma Konferansı'nda onaylandıktan sonra IMO/ILO ortaklığındaki bir çalışma grubu tarafından geliştirilmiş ve MLC, 2006 kapsamında kurulan Özel Üçlü Komite'nin ilk toplantısında nihai haline ulaştırılmıştır. Yasada yapılan değişiklikler, denizde terk edilme, iş kazaları ya da hastalıklarından kaynaklı ölüm ve uzun süreli sakatlık hallerinde gemiadamlarının ve ailelerinin zararının tazmini için gemi sahiplerinin yükümlülüğünde mali bir güvence sisteminin uygulanmasını şart koşmaktadır. Bu sistemin etkili bir şekilde uygulandığından emin olunması için gemide birtakım belge ve benzeri kanıtların bulundurulması zorunludur.

MLC, 2006'nın uygulandığı liman Devletleri'nin limanlarına uğrayan gemiler bu şartları yerine getirip getirmedikleriyle ilgili olarak Liman Devleti Kontrol (PSC) yetkililerince denetlenecektir.

İlgi yazıda; MLC 2006'yı kabul eden 81 devlet arasından ikisinin 2014 yasa değişikliklerini kabul etmediği ve başka iki devletin yürürlüğe girme tarihinin 18 Ocak 2018 olarak yeniden belirlenmesi talebinde bulunduğu ifade edilmektedir. Birkaç devletin ise resmi kabul beyanı beklenmektedir.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz