Menu

Duyurular


Ulusal Standardizasyon Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2017-2020) ile İlgili 07/02/2017 Tarihli ve 2017/2 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı

SİRKÜLER NO: 23.1 / 191-159 = 03/03/2017

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 03/03/2017 tarih ve 825-169/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

Yüksek Planlama Kurulunca; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 05/01/2015 tarihli ve 1 sayılı, 12/10/2016 tarihli ve E.478 sayılı, 15/12/2016 tarihli ve E.619 sayılı yazıları ve Kalkınma Bakanlığının 23/12/2016 tarihli ve E.9523 sayılı yazısı dikkate alınarak; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda ilgili tüm paydaşların görüşleri alınmak suretiyle hazırlanan "Ulusal Standardizasyon Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2017-2020)"nın kabulüne, karar verildiği hususu 03.03.2017 tarih ve 29996 sayılı Resmi Gazete yayınlanmıştır. (Karar No: 2017/2 07.02.2017)

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

Ek 1: İlgi Yazı

Ek 2: Ulusal Standardizasyon Strateji Belgesi ve Eylem Planı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz