Menu

Duyurular


Ulusal Emisyon Azaltım Rehberi

SİRKÜLER NO: 23.1 / 191-137 = 25/03/2022


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 25.03.2022 tarih ve 1597/255/2022 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

‘’Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (International Maritime Organization–IMO) resmi web sitesinde 23.03.2022 tarihinde yayımlanan duyuruda;

“IMO-Norveç GreenVoyage2050” projesi kapsamında, gemilerden kaynaklanan Sera Gazı (Green House Gases-GHG) emisyonlarını ele almak için ülkeler tarafından Ulusal Eylem Planları (National Action Plans-NAPs) geliştirilmesine yönelik yeni bir rehber yayımlandığı belirtilmektedir.

Ulusal Eylem Planı oluşturulması kapsamında planlama, geliştirme ve uygulama gibi önemli aşamalar hakkında detayları içeren yeni rehbere ilişkin bilgilerin yer aldığı duyuru ve Türkçe tercümesi Ekte sunulmaktadır.’’


Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

  

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz