Menu

Duyurular


Ülkemizdeki Yabancıları Hareketliliği

SİRKÜLER NO: 15.3  / 539-419 = 11/07/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 10/07/2017 tarih ve 2707-466/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 30.06.2017 tarih ve E.53293 sayılı yazısına atfen;

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden alınan 09.06.2017 tarih ve 47848687-000-26878 sayılı yazı ile, Ülkemizde vize süresi/vize muafiyet süresi kapsamında kalan yabancıların, seyahatleri sırasında pasaportlarını/pasaport yerine geçen belgelerini veya "Avrupa Konseyi Üyesi Devletler Arasında Kişilerin Seyahatleriyle İlgili Avrupa Anlaşması" çerçevesinde ulusal kimlik kartlarıyla Ülkemizde giriş yapmışlarsa söz konusu kimlik kartlarını ibraz etmeleri gerektiğinden bahisle, Ülke içinde yolcu taşımacılığı yapan tüm taşıyıcıların, seyahatleri için geçerli belge veya izni olmayan yabancılara hizmet sağlamamaları konusunda tekrar bilgilendirilmelerinin istendiği,


Ülkemizde ikamet izni/çalışma izni kapsamında kalan, iskanlı/serbest göçmen statüsünde olan veya vatansız statüsünde bulunan yabancıların, seyahatleri sırasında kendilerinde verilen ve üzerinde yabancı kimlik numarası yer alan statülerine uygun belgelerini yanlarında bulundurmaları gerektiği,


Yabancıların Ülkemiz içerisindeki yer değiştirmelerinin kontrol altına alınması, usule aykırı seyahatlerinin engellenmesi ve bildirilen usul ve esasların daha etkili uygulanabilmesine yönelik alınması gereken tedbirlere ilişkin Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 09.06.2017 tarih ve 47848687-000-26878 sayılı yazısının İlgi yazı Ek'inde gönderildiği,


Belirtilmektedir.


Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz