Menu

Duyurular


Ülkeler ve Bölgesel Eylem Planı

SİRKÜLER NO: 23.1  / 570-472 = 20/07/2016       

İlgi: IMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 20.07.2016 tarih ve 2835-525/2016 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile;

“Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ‘nin 01.07.2016 tarih ve 13165 sayılı yazısına atfen;
 
Ekonomi Bakanlığı'nın yazısına atıfla,

Ülkelerin ve bölgesel kuruluşların Öncelikli Hedef Ülkeler ve Bölgeler olarak belirlenmesi 2016-2019 dönemini esas alacak şekilde ülkelere bölgelere yönelik Ekonomi Bakanlığı tarafından eylem planı çalışmalarına başlandığı,

Bu çerçevede bahsi geçen ülkeler ve bölgelerle ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi bakımından önemli olacağı değerlendirildiğinden hedef ve eylem önerilerinin gerekçeleri ile birlikte Ek-2'deki tabloda yer alan formata uygun bir şekilde doldurulması, ayrıca Ek-3'teki formatın da kullanılarak eylem planları ile ilgili güncel bilgi notlarının hazırlanması gerekmekte olup, hedef ve eylem önerilerinizin TOBB'a gönderilmek üzere 22 Temmuz 2016 Cuma gününe kadar Odamıza gönderilmesini arz/rica ederiz.”

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                        Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
 
Ek: İlgi Yazı
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz