Menu

Duyurular


Ukrayna / Davet Mektubu

SİRKÜLER NO: 12.3  / 419-334 = 18/05/2017

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 17/05/2017 tarih ve 1927-355/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 15.05.2017 tarih ve 7878 sayılı yazısına atfen;

UDHB Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün 10.05.2017 tarihli yazısından bahisle;

Ukrayna Altyapı Bakanlığı'nın, Avrupa-Asya / Doğu-Avrupa rotasında yüksek kalitede taşımacılık hizmeti sunabilmesine yönelik olarak güzergah üzerindeki ülkelerin sektör temsilcilerinin katılımlarıyla 1-2 Haziran 2017 tarihinde Odessa'da bir toplantı düzenleneceği bildirilerek, toplantıya ilişkin davet mektubunda belirtilen iletişim bilgileri(gdm@mtu.gov.ua tel 044 351-41-18) ile kayıt yapılabileceği,


Odamız Üyelerimizce bahse konu toplantıya katılım sağlanması durumunda  TOBB'(can.ozkaymak@tobb.org.tr) ne bilgi verilmesi istenmektedir.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz