Menu

Duyurular


Tutulan Gemilere Yönelik Uygulamalar

SİRKÜLER NO: 4.1  / 043-039 = 12/01/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 12/01/2017 tarih ve 148-38/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 11.01.2017 tarih ve E.3112 sayılı yazısına atfen;

 

Türk Bayraklı gemilerin yurtdışındaki Liman Devleti Kontrollerinde (PSC) tutulmaların tekrarlanmaması amacı ile PSC sonucunda tutulacak olan gemilere yönelik Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün 19.12.2014 tarihli ve 69210 sayılı yazısında belirtilen uygulamaların yerine, aşağıda belirtilen usul ve esasların uygulanacağı,

 

1. Geminin işletmecisine, tutulma tarihinden itibaren 1 ayı geçmeyen bir süre içerisinde, Uygunluk Belgesini (DoC) düzenleyen yetkilendirilmiş kuruluş tarafından ilave DoC Denetimi yapılacağı,

 

2. Geminin tutulma tarihinden itibaren 3 ayı geçmeyen bir süre içerisinde Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün 11.01.2012 tarihli ve 832 sayılı yazısı doğrultusuna, geminin klas kuruluşu tarafından gemiye Program dışı Denetim yapılacağı,

 

3. PSC'de Emniyet Yönetimi Kodu (ISM Kod) ile ilgili herhangi bir eksiklik tespit edilmesi (ISM Related Deficiency) durumunda, tutulma tarihinden itibaren 3 ayı geçmeyen bir süre içerisinde, geminin Emniyet Yönetimi Sertifikasını (SMC) düzenleyen yetkilendirilmiş kuruluş tarafından gemiye ilave SMC denetimi yapılacağı, PSC görevlisinin talebi doğrultusunda yapılacak olan ilave SMC denetimlerinin de bu kapsamda değerlendirileceği ve gemiye mükerrer denetim yapılmayacağı,

 

4. PSC'de tutulan gemilere yönelik olarak Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün 02.03.2006 tarih ve 1564 sayılı yazısı kapsamında, geminin uğrak yapacağı ilk Türk limanında Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Liman Başkanlıklarında görevli gemi denetim uzmanları tarafından Programdışı Denetim yapılacağı,

 

5. PSC'de tutulan gemilere yönelik olarak yukarıda belirtilen denetimler için Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından ilave bir yazı beklenmeden gerekli iş ve işlemlerin takibi ve uygulamasının yetkilendirilmiş kuruluşlarca yapılacağı, yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından, klas kayıtlarında bulunan ve/veya ISM Belgelendirmesi yapılan Türk Bayraklı gemiler ile ilgili tüm PSC Memorandumlarının sürekli takip edileceği,

 

6. Belgelendirmeleri Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nca yapılan gemilerin tutulmalarına ilişkin denetimlerinin, İstanbul Liman Başkanlığı/Gemi Sörvey Kurulu Başkanlığınca yetki verilecek olan yetkilendirilmiş kuruluş marifetiyle yapılacağı,

 

7. Yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yukarıda belirtilen denetimlere ilişkin rapor suretlerinin ivedilikle Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğüne hem posta yolu hem de e-posta yolu ile (psc@udhb.gov.triletileceği,

 

Bu bağlamda, yaşanacak gemi tutulmalarında; gemi donatanı/işletmecilerinin, gemiadamlarının veya belgelendirmeyi gerçekleştiren kuruluşların kusurunun tespit edilmesi halinde, konu hakkında Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından kapsamlı denetim ve incelemeler gerçekleştirileceği, konunun önemine binaen, yetkilendirilmiş kuruluşlar dahil olmak üzere tüm paydaşların gemi denetimlerindeki sorumluluklarına azami özen göstermesi gerektiği,

 

Ayrıca, PSC sırasında tespit edilen her eksikliğin fotoğraflanarak kayıt altına alınmasının büyük önem arz ettiği, PSC sırasında yaşanabilecek herhangi bir olumsuzlukta ivedilikle Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü Gemi Denetim Dairesi Başkanlığıyla irtibata geçilmesi gerektiği,

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz