Menu

Duyurular


Türkiye’de İhtiyaç Duyulan İşgücü Niteliğinin Belirlenmesine Yönelik Anket

SİRKÜLER NO: 12.3  / 705-539 = 20/09/2017

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 19.09.2017 tarih ve 3514-599/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

(a) TOBB’nin 14.09.2017 tarih ve 343/14136 sayılı yazısı.

(b) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü’nün 11.09.2017 tarih ve 56489672-044-E.3330 sayılı yazısına atfen,

“- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü uhdesinde, Bilim,Teknoloji ve Sanayi Eğitimi Dairesi kurulduğu,  amacının, ülkemizin kalkınma hedefleri doğrultusunda küresel teknolojik gelişmeleri takip ederek, gelişen bu alanlara yönelik nitelikli iş gücünün hazırlanması için stratejiler geliştirilmesi olduğu,

 

- Yüksek katma değerli insan kaynağının yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla 2017 yılı sonuna kadar nitelikli işgücü ihtiyacının belirlenmesi ve bu ihtiyacı karşılayacak adımların atılacağı bir yol haritası oluşturulması çalışması gerçekleştirileceği,

 

- Bu çalışmanın bir bileşeni olarak hazırlanan “Türkiye'de İhtiyaç Duyulan İşgücü Niteliğinin Belirlenmesine Yönelik Anket" içeriğinde;  firmaların  faaliyet alanı, bulunduğu il, çalışan sayısına göre büyüklüğü gibi tanımlayıcı bilgiler elde etmeye yönelik sorular ile firmalarda en fazla çalışan bulunan 3 meslek grubuna ilişkin becerilerin belirlenmesi ve firmaların temininde en fazla güçlük çektiği 3 meslek grubunda aranılan niteliklere ilişkin soruların yer aldığı,

 

- Anket sonucunda gelen dönüşlere göre ilgili kurumlar ile koordineli olarak belirtilen ihtiyaçların giderilmesine ve insan kaynağının geliştirilmesine yönelik programlar geliştirileceği,

 

Belirtilerek, 25 Eylül 2017 tarihine kadar  üyelerimiz tüm firmaların konuyla ilgili yetkin kişilerinin http://anket.sanayi.gov.tr/index.php/258358?lang=tr linkinden ulaşılabilecek olup anketi doldurmaları  hususu;” 

 

Bildirilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz