Menu

Duyurular


Türkiye – Tunus Denizyolu Taşımacılığı

SİRKÜLER NO: 23.1  / 407-324 = 17/05/2017

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 16/05/2017 tarih ve 1883-348/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nün 10.05.2017 tarih ve E.52651 sayılı yazısına atfen;

Tunus Ticaret Müşavirliğini ziyaret eden Tunus'lu K. Damak Shipping Company S.A. yetkililerinin konteyner taşımacılığı konusunda Türk armatörleriyle işbirliği yapmak istediklerini,


Merkez ofisi başkent Tunus'ta bulunan firmanın kuruluş yılının 1981 olduğu, ülkenin tüm limanlarında kendi acentelikleri vasıtasıyla faaliyette bulunduklarını ve firmanın 200-300 konteynerlik gemisi olan firmalarla doğrudan Türkiye-Tunus arasında ayda iki kez gerçekleşecek düzenli seferlerle deniz taşımacılığı yapmak istedikleri hususu,

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz