Menu

Duyurular


Türkiye – Kuveyt İş Forumu

SİRKÜLER NO: 23.1  / 693-530 = 11/09/2017 


İlgi: IMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 11.09.2017 tarih ve 3415-591/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nin 06.09.2017 tarih ve 0411/1368  sayılı yazısına atfen;

 

-           Kuveyt’in, 2,8 milyon nüfusu ve kişi başına yaklaşık 29 bin dolar milli geliriyle, zengin Körfez Arap İşbirliği Konseyi Üyesi ülkeleri arasında yer aldığı,

 

-           2035 Kalkınma Planıyla Kuveyt’in petrole dayalı ekonomisinin, özel sektörün ağırlıklı olacağı, finans ve ticaretin öne çıkacağı bir yapıya dönüştürme çabası içinde olduğu, bu açıdan, Kuveyt’in ülkemiz iş dünyası için ticaret, yatırım ve müteahhitlik sektörlerinde ciddi işbirliği imkânları sunduğu,

 

-           Bu kapsamda, ikili işbirliği ve yatırım imkânlarını değerlendirmek üzere, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Kuveyt Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde, Kuveyt Başbakanı Şeyh Jaber Al Mubarak Al Hamad Al Sabah’ın katılımlarıyla, "Türkiye- Kuveyt İş Forumu "nun 15 Eylül 2017 tarihinde, İstanbul Four Seasons Bosphorus Otel'de gerçekleştirileceği,

 

-           Söz konusu Forum'a katılım için http://kuvevt.tobb.org.tr adresinde yer katılım formunun eksiksiz doldurularak en geç 13 Eylül 2017 tarihine kadar TOBB’ne iletilmesi hususu,”

 

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Kenan TÜRKANTOS

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz