Menu

Duyurular


Türkiye – Kosava İş Forumu

SİRKÜLER NO: 12.3  / 790-605 = 25/10/2017

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 24/10/2017 tarih ve 4033-672/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB)’nin 20.10.2017 tarih ve 16179 sayılı yazısına atfen;

 

TOBB ev sahipliğinde Türkiye – Kosova İş Forumu ve Firmalar arası görüşmeler gerçekleştirileceği,  27 Ekim 2017 saat 09:00-11:00 arasındaki bahse konu etkinliğe Kosova Cumhuriyeti Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sayın Behgjet PACOLLİ ve Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat ZEYBEKÇİ 'nin katılacağı bildirilmektedir.

 

Türkiye – Kosova İş Forumu'nun Üyelerimize duyurulması istenmekte olup, katılmak isteyenlerin

25 Ekim 2017 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar kayıt yaptırmaları gerektiği hususu,”

 

Belirtilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz