Menu

Duyurular


Türkiye – Kazakistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu Dokuzuncu Dönem Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

SİRKÜLER NO: 12.3 / 168-139 = 23/02/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 23/02/2017 tarih ve 707-152/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Bakanlar Kurulu tarafından, "Türkiye-Kazakistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu Dokuzuncu Dönem Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar No: 2017/9811)" 23.02.2017 Tarih ve 29988 Sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanmıştır.

Bahse konu protokol kararında deniz ticaretini ilgilendiren Ulaştırma ve Turizm alanı  işbirliklerinden özetle;


2015 yılı Aralık ayında Hazar geçişli Uluslararası Taşımacılık Güzergahı çerçevesinde başlatılan Lyanyungan-Dostık-Aktau Limanı- Bakü Limanı- Tiflis- İstanbul güzergahında hareket eden "Nomad Express" konteyner treninin başarılı deneyimi vurgulanarak , düzenli konteyner trenlerinin organize edilmesi için destek verilmesi,


Ticareti karşılıklı artırmaya hizmet edecek olan lojistik merkezler ve/veya bölgesel ulaştırma-lojistik merkezler ağının kurulması,

Bakü Limanı-Kazakistan Limanları hattı üzerinden "Ro-Ro" tipi gemiler ve feribotlar ile yapılan yük taşımacılığının pekiştirilmesi,

 

Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının yakın gelecekte kullanıma açılacak olması dikkate alınarak, Hazar Denizi üzerinden (demiryolu-denizyolu) multimodal taşımacılığın ve transit taşımaların geliştirilmesi,

 

İpek Yolu güzergahında kültür turizminin geliştirilmesi konusunda tecrübe alışverişinin önemi ve her iki ülke turizm sektörü temsilcileri için karşılıklı eğitim seminerleri ve info-turlarının düzenlenmesi,

hususları,

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Kenan TÜRKANTOS

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

 

 


Ek: İlgi Karar

Dağıtım: Tüm üyelerimiz