Menu

Duyurular


Türkiye Turuncu Halı Vize Uygulaması Hk.

SİRKÜLER NO: 15.2 / 170-132 = 16/04/2014
 

 
İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 15/04/2014 tarih ve  1746-253 / 2014 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“TOBB’un 02.04.2014 tarihli ve 6922 sayılı yazısına atfen;
 
- Hollanda Büyükelçisi Ron Keller’in, Hollanda Yabancı Yatırım Ofisi ve Türkiye Turuncu Halı Vize Kolaylığı hakkında bilgiler verdiği, Hollanda Hükümetinin, Hollanda’yı düzenli olarak ziyaret etmesi gereken firma çalışanları ile Hollanda’yla  önemli iş birliği olan kuruluşlar için bir vize prosedürü olan Turuncu Halı Vize Uygulamasının (OCF) geliştirildiği, anılan uygulama ile ilgili bilgilerin Ek’te sunulduğu,
 
- Yazıda ayrıca, Hollanda Ekonomi Bakanlığı’na bağlı olan ve İstanbul’da bulunan Hollanda Yabancı Yatırım Ofisinin (NFIA) – www.nfia-turkey.com – Hollanda’da iş kurmak isteyen Türk şirketlere yardımcı olmak için ücretsiz danışmanlık, bilgi ve pratik yardımlaşmanın yanı sıra iş ortakları ve devlet kurumlarına erişim sağladıkları, hususları bildirilmektedir.”
                                                          
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
Ek 1: Türkiye Turuncu Halı Vize Uygulaması
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz