Menu

Duyurular


Türkiye-Sri Lanka Ekonomik ve Teknik İşbirliği Ortak Komitesi Birinci Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

SİRKÜLER NO: 23.1  / 468-364 = 08/06/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 08/06/2017 tarih ve 2230-403/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“07 Haziran 2017 tarih ve  30089 Sayılı Mükerrer Resmî Gazete'de yer alan "MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR" 2017/10256   Karar'da  "Türkiye-Sri Lanka Ekonomik ve Teknik İşbirliği Ortak Komitesi Birinci Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar" yer almakta olup, söz konusu Karar'ın  " i.İki Ülke Ticareti Çeşitlendirmeye Yönelik Sektörel İşbirlikleri"  bölümünde,

 

 

Taraflar aşağıdaki alanlarda işbirliğine gitmek hususlarında uzlaşmışlardır:

·         -Gıda işleme, ilaç, otomobil yedek parçaları, elektrik ve elektronik ürünler, kimyasal ürünler gibi imalat sektörü alanı,

·         -Yazılım geliştirme dahil bilgi hizmetleri, sağlık hizmetleri, gemi inşa ve onarımı, denizcilik hizmetleri ve turizm gibi hizmet sektörü konuları,

·         -Antrepo ticareti, lojistik, son kullanıcı hizmetleri ve bölgesel idare merkezleri gibi ticari merkez işlemleri

 

ifadesi yer almaktadır.

 

 

 Söz konusu Karar Deniz Ticaret Odası’nın web sayfası ( www.denizticaretodasi.org.tr ) "Mevzuat Duyuruları" bölümünde de yer almaktadır.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 


Ek1: İlgi Yazı

Ek2: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz