Menu

Duyurular


Türkiye Nanoteknoloji Stratejisi ve Eylem Planı

SİRKÜLER NO: 23.1 / 703-537 = 19/09/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 19.09.2017 tarih ve 3532-598/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

Yüksek Planlama Kurulunca; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 01/07/2015 tarihli ve 4320 sayılı yazısı ile Kalkınma Bakanlığının 17/04/2017 tarihli ve E.2766 sayılı yazısı dikkate alınarak; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinatörlüğünde üniversite, özel sektör, kamu kurum ve kuruluşları, nanoteknoloji alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve araştırma merkezlerinin temsilcilerinin görüşleri alınarak hazırlanan ve kabulüne karar verilen   ekli "Türkiye Nanoteknoloji Stratejisi ve Eylem Planı (2017-2018)" (Karar No: 2017/23) , 19.09.2017 tarih ve 30185 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.

 

Söz konusu Karar ve eki İMEAK Deniz Ticaret Odası web sayfası (www.denizticaretodasi.org.tr)  "Mevzuat Duyuruları" bölümünde de yer almaktadır.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

    Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Kenan TÜRKANTOS

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

 

 

 

 

 

 

 

Ek 1: İlgi Yazı

Ek 2: Türkiye Nanoteknoloji Stratejisi ve Eylem Planı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz