Menu

Duyurular


Türkiye-Katar Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komitesi 6. Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

SİRKÜLER NO: 23.1  / 725-552 = 26/09/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 26.09.2017 tarih ve 3616-615/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

26.09.2017 tarih ve 30192 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/10749 no’lu Karar ile;

 

Türkiye-Katar Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komitesi 6. Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptının Onaylanmasının 15.08.2017 tarihinde kararlaştırıldığı belirtilmekte olup, söz konusu Karar’da;

           

 

·         Ticaret ve Yatırım İlişkileri

 

·         Ekonomik ve Teknik İşbirliği

·         Enerji

·         Turizm

·         Çevre

·         Ulaştırma ve Bilgi ve İletişim Teknolojisi

            (a)       Sivil Havacılık ve Hava Ulaştırması

            (b)       Deniz Ulaştırması

 

Hususları yer almaktadır.

 

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararına Odamızın web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr adresinde “Genel” ve “Mevzuat Duyuruları” bölümlerinden ulaşılabilmekte olduğu,”

 

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 


Ek1: İlgi Yazı

Ek2: BKK Örneği

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz