Menu

Duyurular


Türkiye İle Kore Cumhuriyeti, Türkiye ile Lübnan Cumhuriyeti ve Türkiye ile Morityus Cumhuriyeti Arasında İmzalanan Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA) Hk.

SİRKÜLER NO: 10.1  / 071-057 = 28/01/2013

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 25/01/2013 tarih ve  349-54 / 2013 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“24.01.2013 tarihli 28538 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yayımı tarihinde yürürlüğe giren Kanunlar ile Türkiye ile Kore Cumhuriyeti arasında 1 Ağustos 2012’de Ankara’da imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması ve Mal Ticareti Anlaşması, Türkiye ile Lübnan Cumhuriyeti ve Türkiye ile Morityus Cumhuriyeti arasında 10 Ocak 2013’te kabul edilen Serbest Ticaret Anlaşmaları’nın (STA) onaylanması uygun bulunmuştur.

 

Türkiye ile Kore Cumhuriyeti arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması (STA) ile Türkiye ilk defa bir Uzakdoğu ülkesi ile serbest ticaret anlaşması onaylanarak yürürlüğe girmiş olup, ayrıca bu anlaşma iki ülke arasındaki sanayi ürünlerinin ithalatında azami 7 yılda kademeli olarak gümrük vergilerinin sıfırlanmasını öngörmektedir.

 

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin Eminoğlu

Genel Sekreter

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz