Menu

Duyurular


Türkiye-Fransa VII. Dönem ETOK-JETCO Toplantısı

SİRKÜLER NO: 12.3 / 735-513 = 15/11/2022 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 14.11.2022 tarih ve 3624/836/2022 sayılı yazısı.

 


İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 14.11.2022 tarih ve 11964 sayılı yazıda;

 Ticaret Bakanlığı’nın 10.11.2022 tarih ve 79865031 sayılı yazısına atfen, Türkiye-Fransa Yedinci Dönem Ekonomi ve Ticaret Ortaklık Komitesi (ETOK) Toplantısının Ticaret Bakanı Sayın Mehmet Muş ile Fransa'nın Dış Ticaret, Ekonomik Çekicilik ve Yurtdışındaki Fransız Vatandaşlarından Sorumlu Bakan Sayın Olivier Becht'in eş başkanlıklarında, 30 Kasım 2022 tarihinde Fransa'nın Paris şehrinde gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

 Bu kapsamda; Birliklerince hazırlanacak bilgi notuna ilave edilmek üzere Fransa ile karşılaşılan sorunlar, çözüm önerileri ve gündeme getirilmesinde fayda görülen diğer hususlara ilişkin görüşlerin en geç 18 Kasım 2022 Cuma gününe kadar yazılı olarak TOBB'a (anara.daylan@tobb.og.tr ) iletilmesi talep edilmektedir.”

 Denilmektedir.

 Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz