Menu

Duyurular


Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 146)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 47)

SİRKÜLER NO: 23.1/ 237-198 = 13.04.2015
 
 
Sayın Üyemiz,

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca, 09 Nisan 2015 tarih ve 29321 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan," Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 146)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 47)"ekte sunulmaktadır.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                      Emin EMİNOĞLU
                                                                                                        Genel Sekreter
 
 
 
 
 
 
Ek: İlgi Tebliğ
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz